voor al uw grondwerk
Deutz[!imgslider_title     _2!]

Welkom op de website van loonbedrijf Ton van Petten


...

Het Werk

Maaien

Wij hebben cyclo,-en klepel maaiers om uw land te maaien.

 

Persen:

Wij persen gras/hooi in ronde balen met een perswikkelcombinatie.

 

Slootonderhoud:

Wij kunnen met onze rupskraan en/of mobiele kraan, waaraan de maaikorf zit, uw sloten onderhouden.

Met de trekker en de Hemos uitwerpschijf spuiten we slootafval en bagger over het land.

 

Landverbetering:

Om land op te knappen kunnen wij;

-frezen

-spitten

-draineren

-kilveren (lasergestuurd)

-greppelfrezen

-zaaien

Dit doen we zowel op kleinschalig (plantsoenen) als op grootschalig niveau (grasland).

We hebben dan ook al onze machines zowel in 't klein als in 't groot!

 

 

Grondverzet:

We hebben een 9-tons mobiele kraan, een 8-tons rupskraan en een 5-tons minirupskraan.

Wij hebben 3 Deutz Tractoren met kipwagens.


 

Mest uitrijden:

Wij kunnen vaste mest en mengmest uitrijden.

 

Kilveren:

Met onze lasergestuurde kilvermachines kilveren wij u land en/of paardenbak.

 

Drainage

Met onze lasergestuurde pijpentrekker kunnen wij pvc buizen voor het afwateren van uw greppels,

kabels en leidingen trekken.

 

Projecten:

 

*Erfverharding d.m.v. het leggen van stelcomplaten.

 

*Schoeiingen aanleggen

*Aanleggen van paardenbakken